Book Elevambassadørerne

Grænseforeningens Elevambassadører kommer ud på skoler i hele landet i grupper af 4-8 personer og kan indgå i undervisningen i forskellige fag på alle gymnasiale klassetrin og de ældste folkeskoleklasser, herunder samfundsfag, dansk, historie, kulturforståelse, almen studieforberedelse mm. Ved besøg i tyskklasser er det en forudsætning, at noget af dialogen foregår på tysk.

Det styrker mødet, når der i klasserne er et forhåndskendskab til det dansk-tyske grænseland, så Elevambassadørerne kan være med til at supplere og tydeliggøre det faglige stof.

Forslag til undervisningsmateriale om grænselandet findes her.

Book et besøg

For booking af Elevambassadørerne kontakt pædagogisk konsulent i Grænseforeningen

Gunvor Vestergaard, gv@graenseforeningen.dk, +45 3026 5129

og oplys

  • skole og klasse (klassetrin)
  • fag og faglige sammenhæng
  • kontaktlærer
  • ønsket tidspunkt

Besøg kan kun garanteres ved bestillinger, der indgår mindst 30 dage før besøgets afvikling.

Når der er fundet en gruppe elevambassadører, vil læreren blive kontaktet af en tovholder med hvem det endelige forløb for besøget aftales.

Et besøg af Elevambassadørerne er gratis

Bemærk, at det ved nogle besøg afhængig af sted og tidspunkt kan være nødvendigt for Elevambassadørerne at overnatte i lokalområdet. Her opfordres der til at de 4-8 unge indkvarteres hos lokale elever. Det styrker ung-til-ung mødet yderligere.

Det er endvidere muligt at få en rundvisning af Elevambassadørerne på et af mindretalsgymnasierne, f.eks. i forbindelse med en ekskursion i det dansk-tyske grænseland.