Besøg et mindretalsgymnasium

Elevambassadørerne tilbyder også at vise rundt på et af de tre mindretalsgymnasier i det dansk-tyske grænseland, de to danske gymnasier i Sydslesvig, Duborg-Skolen i Flensborg og A.P. Møller Skolen i Slesvig, samt det tyske gymnasium Deutsches Gymnasium für Nordschleswig i Aabenraa.

Læs mere om skolerne og find kontaktpersoner til henvendelser vedrørende besøg nedenfor.

Duborg-Skolen

Duborg-Skolen i Flensborg er Sydslesvigs ældste gymnasium og var indtil 2008 det eneste danske gymnasium i Slesvig-Holsten.

Duborg-Skolen er fra 1923. Først var den en dansk realskole og blev i 1958 til et dansk gymnasium.

Studentereksamen er både anerkendt i Danmark og Tyskland og ligesom på A. P. Møller Skolen er eleverne fordelt fra 7. til 13. klasse.

Duborg-Skolen har ca. 500 elever.

For besøg på Duborg-Skolen kontakt:

Kristian Arentsen, kristian.arentsen@skoleforeningen.org

A.P. Møller Skolen

A.P. Møller Skolen i Slesvig blev taget i brug i 2008.

Den er en fællesskole med en gymnasial overbygning.

Skolen er skænket af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål.

Skolens navngiver er Arnold Peter Møller, som er grundlægger af A.P. Møller-Mærsk.

A.P. Møller Skolen er med knap 600 elever den største danske skole i Sydslesvig.

For besøg på A.P. Møller Skolen kontakt:

Benjamin Rodacker, b.rodacker@yahoo.com

 

Deutsches Gymnasium für Nordschleswig

Deutsches Gymnasium für Nordschleswig blev bygget i 1959 som en privatskole for det tyske mindretal i Danmark. Skolen lever både op til de krav, der bliver stillet til danske og tyske gymnasier.

Skolen tilbyder en dansk studentereksamen (1.-3.g.) og derudover en skriftlig bekræftelse af, at man har opfyldt kravene til en tysk studentereksamen (Abitur).

Skolen har ca. 150 elever.

For besøg på Deutsches Gymnasium für Nordschleswig kontakt:

Gerret Schlaber, gerret@deutschesgym.dk