Undervisningsmateriale

 

Følgende undervisningsmateriale kan give inspiration til undervisning om mindretal og det dansk-tyske grænseland forud for et møde med Grænseforeningens Elevambassadørerne.

ietGrænseland.dk

Grænseforeningen tilbyder det gratis undervisningssite

ietGrænseland.dk

der henvender sig til ungdomsuddannelserne og de ældste folkeskoleklasser.

Litteratur

Bogen “Grænseland – krig og kulturmøde” (red. Mette Hermann, forlaget Columbus: 2009) er en grundbog, der henvender sig til den almene studieforberedelse med inddragelse af fagene historie, dansk, tysk og samfundsfag.

Grænseforeningen har samlet en liste med faglitteratur til blandt andet fagene dansk, samfundsfag og historie. Find litteraturlisten her.

Kurser, workshops mm.

Grænseforeningen tilbyder diverse kurser og workshops til lærere og elever på ungdomsuddannelserne. For nærmere information kontakt pædagogisk konsulent Gunvor Vestergaard: gv@graenseforeningen.dk.

Undervisningsforløb

Til inspiration listes her undervisningsforløb fra forskellige fag, om emner der relaterer sig til Elevambassadørerne.

Almen studieforberedelse

Solrød Gymnasium: Identiet og minoriteter

Rødovre Gymnasium: Grænser

Samfundsfag

Samfundsfag og grænselandet

Mindretal og mindretalsrettigheder i Europa

Historie

Mindretal og mindretalsrettigheder i Europa

Dansk

Fire forslag til dansktemaer

Tysk

Die Frage der Identität