Book Elevambassadørerne

Besøg af Elevambassadørerne

Grænseforeningens Elevambassadører kommer ud på skoler i hele landet i grupper af 4-8 personer og kan indgå i undervisningen i forskellige fag på alle gymnasiale klassetrin og i de ældste folkeskoleklasser, herunder samfundsfag, dansk, historie, sprogfag, kulturforståelse, almen studieforberedelse mm. Ved besøg i tyskklasser er det en forudsætning, at noget af dialogen foregår på tysk.

Book besøget her.

Det styrker mødet, når der i klasserne er et forhåndskendskab til det dansk-tyske grænseland, så Elevambassadørerne kan være med til at supplere og tydeliggøre det faglige stof.

Forslag til undervisningsmateriale om grænselandet findes her.

 

Besøg et mindretalsgymnasium

Det er endvidere muligt at besøge et af de tre mindretalsgymnasier i det dansk-tyske grænseland, hvor Elevambassadørerne vil holde et oplæg og vise rundt. Læs mere om besøg på gymnasierne her.